• intro
  • korea
  • US

Солонгос эмчилгээний давалгаа~~ ReNewMe салбар сүлжээгээр
орлогын өсөлт ба зар сурталчилгааны үр дүнг мэдрээрэй~
“ReNewMe арьс эмчилгээний клиник эмнэлгийн франчайз салбар”

Concept
ImageDescription : Four Pictures
Арьсны өнгөний олон төрлийн өвчин, хайрст үлдний эмчилгээнээс эхлэн өөх шилжүүлэн суулгах, үс шилжүүлэн суулгах, утсан таталт гэх мэтийн гоо сайхны мэс засал хүртэл 1дороос бүх төрлийн үйлчилгээ авах боломжтой One Stop service багтсан байгаа.
01.эмчийн сургалт
Эмчлэх арга барилын өөрчлөлт хурдан бөгөөд шинэ тоног төхөөрөмжийн технологийг эзэмшүүлэх
Солонгосын эмнэлэгт эмчилгээний арга барилын талаар сургалт явагданаБайнгын тогтмол хугацаагаар Солонгос эмч нар очин шинэ технологи болон эмчилгээг зааж өгнө.
02.үзлэг эмчилгээний дэмжлэг
Online consulting(цахим сүлжээгээр холбогдон зөвлөгөө өгөх):
Цахим хуудсын системээр дамжуулан өвчтөний хүсэлтийг хүлээж авах ба цаг тохирон зөвлөгөө өгөх.
*Байнгын очиж эмчилгээ хийхийг дэмжих

тухайн газрын өвчтөн

тухайн газрын эмч

солонгос эмч

тухайн газрын эмчийн онош,
эмчилгээний аргыг
нийлүүлэн Тайланд
эмч эмчлэх

Солонгос эмчээр
эмчлүүлэхийг
хүссэн өвчтөн

тухайн газрын эмч тухайн газрын өвчтөний өвчний
шинж тэмдгийг оношлох өвчтөн ба эмчлүүлэх хэсгийн
зургийг аван солонгос эмчээс эмчлэх аргыг асууж зөвлөлдөх

солонгос эмч тогтсон цагтаа онош
болон эмчлэх аргыг зөвлөх

03.Менежментийн дэмжлэг
Өвчтөнийг хариуцан удирдах програм, эмчилгээний цаг авах програм, эмчилгээний гар авлага болон заавар, ажил эрхлэлтийн гар авлага болон заавар, санхүү төлбөр тооцооны програм

Эрхлэлтийн дэмжлэг- Өвчтөнийг хариуцан удирдах нэгдсэн програм

1) Дотоод хэсгийн цаг захиалгын програм

Вэб хуудсаар дамжуулан эмчилгээний төрлүүд, эмч нар болон тогтсон цагаар хянах

2) Happy Call програм

Вэб хуудсаар дамжигдан эмчилгээний төрөл ба үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг авах боломжтой програм

04.Зар сурталчилгааны дэмжлэг
H.I, вэбсайт, cf зэрэг олон төрлөөр зар сурталчилгаагаа үргэлжлүүлэн явуулна.
05.Интерер дизайн аар дотоод засал чимэглэлийн дэмжлэг
06.Эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангах