• intro
  • korea
  • US

20гаруй мэргэжлийн эмч нараас бүрдсэн ReNewMe арьс эмчилгээний
клиник эмнэлэгт Солонгосын шилдэг эмнэлгийн технологи болон үйлчилгээг
гадаадын эмчилгээний багт туршлага болохоор сургалтын програм зохион байгуулагдсан байгаа.

SubTitle : Renewme Clinic Introduction
нэр *
холбоо барих утасны дугаар
цахим хаяг *
хүйс male female
арьс эмчилгээний мэргэжлийн үнэмлэх Yes No
салбар нээхийг хүссэн газар
нээхийг хүссэн цаг хугацаа
Partnership


ReNewMe арьс эмчилгээний эмнэлэгтэй хамт илүү ихийн төлөө алхах та бүхнээс хамтран ажиллах санал хүлээн авч байна. Ёс журам ба шат дамжлагын дагуубаримтлан нягт нямбай шинжилж үзэн илүү сайжирсан үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд хичээн ажиллах болно.

Subit the proposal
Хамтран ажиллах саналын шат дамжлагын танилцуулга

Хамтран
ажиллах
саналыг
бөглөх

Хамтран
ажиллах санал
хүлээн авах
мөн бүртгэл

Хамтран
ажиллах саналыг
шинжлэн хянах

Дүгнэлт
гарган дуусгах

Хамтран ажиллах
саналын утга агуулгыг
доорхи танилцуулгыг
ашиглан бөглөх

Бөглөсөн хамтран
ажиллах саналаа ReNewMe
эмнэлгийн network хуудсанд
бүртгүүлэх

Бүртгүүлсэн саналын
утга агуулгыг шалгах
(Хариуцсан эрхлэгч
хамтран ажиллахсаналыг
нарийн нягт шалгана.)

Шалгасны дараа
хамтран ажиллах
боломжтой гэвэл
хариу илгээх болно.