20гаруй мэргэжлийн эмч нараас бүрдсэн ReNewMe арьс эмчилгээний
клиник эмнэлэгт Солонгосын шилдэг эмнэлгийн технологи болон үйлчилгээг
гадаадын эмчилгээний багт туршлага болохоор сургалтын програм зохион байгуулагдсан байгаа.

SubTitle : Renewme Notice
I would like to make a reservation for LASEK Procedure
Register : 2014-06-17
Renewme Skin Clinic Doctors Training

Renewme Skin Clinic qualified with 20 medical doctors. Foreign doctor will experience excellent medical skills and Services.

 Foreign doctors will create a opportunity to learn Advanced Korean medical technologies and Hospital management system from Renewme Skin Clinic.